Actes

Com serà la futura Escola Nacional de Govern i Administracions Públiques?

Com volem que sigui la futura Escola Nacional de Govern i Administracions Públiques Enric Prat de la Riba? Ahir vaig tenir ocasió d’explicar-ho durant la presentació de les línies mestres i el model de la nova institució que es crearà en substitució de l’actual Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC). A principis de gener, el Govern va aprovar la memòria preliminar de l’Avantprojecte de llei que permetrà fer aquest pas.

L’objectiu del Govern és que la nova Escola millori el servei a la ciutadania i aposti per la innovació dels serveis per consolidar-se com a pilar fonamental de la professionalització dels servidors públics del segle XXI. La nova Escola d’administracions públiques ha de liderar la captació del talent, la formació, la generació de coneixement i la recerca. En aquest sentit, ha d’esdevenir una estructura d’estat fonamental per ordenar i racionalitzar la formació adreçada a totes aquelles persones que participen en el sistema de prestació de serveis socials.

La formació és el fonament de la transparència i l’ètica en l’administració pública. Competència, aprenentatge, compromís i ètica són les quatre potes que sostenen la filosofia de la nova Escola que aquest país necessita.

Transformació de l’EAPC

L’EAPC va començar un procés de transformació ara fa un any, de la mà del seu nou director, Agustí Colomines. El nou equip directiu ha dut a terme una reorganització interna de l’estructura de l’ens, amb l’objectiu de tornar a apostar de forma ferma per la formació del sector directiu que, alhora, permeti un apoderament del personal de l’administració per servir millor a la ciutadania. I no volem només oferir formació al personal funcionari de la Generalitat; volem obrir l’Escola a tot el sector públic i, especialment, al personal de l’Administració local i als càrrecs electes.

En aquest sentit, volem fomentar la presència de l’Escola arreu del territori català per arribar a tots els treballadors públics del país. I, alhora, el plantejament de la nova Escola permetrà apostar per la col·laboració amb el sector universitari i també impulsar-ne la presència internacional.

La nova institució comptarà amb tres nivells diferents de formació. El primer va destinat específicament al grup directiu, que és la franja intermèdia entre els llocs propis de la funció pública i els òrgans de decisió política. És per això que s’ha refet de dalt a baix el Màster en Direcció Pública, que començarà el proper mes de març i que ja ha tingut molt bona acollida.

El segon àmbit d’actuació se centrarà en la formació continuada professionalitzadora dels empleats públics, amb la detecció de les necessitats formatives, la formació a mida i l’impuls de nous models d’aprenentatge. L’Escola arribarà a acords amb aquelles entitats municipalistes, col·legis professionals i entitats supramunicipals que també fan tasques formatives per esdevenir el punt de referència i coordinació de tots els operatius formatius.

El tercer àmbit és l’impuls de la recerca i la formació acadèmica. El Govern vol que l’Escola pugui esdevenir en el futur un organisme universitari i això comença per establir acords amb les universitats. Cal investigar i orientar la recerca per poder-la transferir correctament i, per això, la nova Escola tindrà l’objectiu d’ajudar a les administracions a ser més eficients i a evolucionar.

El nou segle demana disposar d’un personal al servei de les persones, preparat per afrontar els reptes que planteja una realitat ben diferent, amb una Catalunya integrada dins la Unió Europea i en un entorn globalitzat i tecnificat. Una Catalunya, alhora, que aspira a ser una nació sobirana en el concert dels estats del món.

He finalitzat la meva intervenció anunciant que des del Govern promourem un Pla Nacional de Formació del Sector Públic per acordar els aspectes de la governança i per promoure l’optimització i coordinació de les polítiques de formació de les administracions catalanes per tal de crear un marc estratègic compartit entre tots els acords que impulsen la formació.

 

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply