Actes

El dret a la protecció de dades és cada dia més necessari

El dret a la protecció de dades té per objectiu que el ciutadà pugui controlar la informació que fa referència a la seva persona. Per aquest motiu, constitueix un element imprescindible per a l’efectivitat dels altres drets i llibertats.

Aquest dret és cada més necessari i requereix un enfocament que transcendeix fronteres de països i estats. Cal una reflexió sobre com aprofitar el que té de bo la revolució digital i com evitar els perills inherents que comporta.

En aquest sentit, la Unió Europea ja ha començat a regular aquest àmbit de forma transversal al continent. I les administracions públiques hem d’actuar ràpid i avançar-nos, perquè els canvis i les transformacions de l’era digital van a la velocitat de la llum mentre que les lleis i els reglaments sovint van a la velocitat de la burocràcia.

Aquestes reflexions han format part de la meva intervenció avui en la jornada ‘Privacitat: una qüestió de democràcia’, organitzada per l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) i que he tingut el plaer de clausurar.

L’Autoritat Catalana de Protecció de Dades

Com potser ja sabeu, l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades és un organisme independent que vetlla per garantir, en l’àmbit de les competències de la Generalitat, els drets a la protecció de dades personals i d’accés a la informació a la qual s’estigui vinculat. Des d’aquest organisme s’informa sobre quins són els drets en aquesta matèria, com s’exerceixen i què cal fer en cas que aquests no hagin estat respectats. També informa i assessora sobre les obligacions que preveu la legislació i controla que les entitats les compleixin.

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply