Actes

Defensarem la Llei 4/2016 davant l’amenaça del Govern espanyol

La Llei 4/2016, de mesures de protecció del dret a l’habitatge de les persones en risc d’exclusió residencial, té l’aval unànime del Parlament i és constitucional, necessària i útil. Per això, el Govern la defensarà davant l’amenaça del Govern espanyol de dur-la al Tribunal Constitucional.

Aquesta és una llei de país que es va aprovar per unanimitat al Parlament de Catalunya i és constitucional perquè així ho avala el Consell de l’Advocacia de Catalunya. I és una llei necessària com ho demostra el fet que, des de la seva aprovació, 284 famílies ja han aconseguit un reallotjament amb lloguer social per part de les entitats financeres, com hi obliga la Llei. A més, s’han iniciat un centenar de mediacions per solucionar la situació de sobreendeutament de famílies.

La llei s’ha desplegat en un temps rècord i ja hem celebrat set sessions de formació arreu del territori on han participat més de 1.100 tècnics d’ajuntaments. A banda, hem elaborat guies i models administratius per aplicar-la i hem constituït les comissions de mediació que preveu la llei arreu del territori.

El Govern del PP, amb el suport de Ciutadans, veu inconstitucionals pràcticament la totalitat d’aquesta llei. No és nou que el Govern espanyol es mostri amb una nul·la sensibilitat social. Si el problema fos de competències, el que hauria d’haver fet el govern espanyol és legislar i, en canvi, no ho han fet. Ni fan, ni deixen fer.

L’aprovació de la Llei 4/2016 va comptar amb el suport total de tots els grups polítics de la cambra catalana i fins i tot el grup popular s’hi va posicionar a favor i en va destacar que dóna eines per lluitar contra l’exclusió residencial sense trepitjar competències d’altres.

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply