Actes

Dignificant el barri de Ca n’Anglada

Aquest matí hem signat un conveni amb l’Ajuntament de Terrassa per a l’execució de la tercera i última fase de les obres d’esponjament del barri de Ca n’Anglada de Terrassa (Vallès Occidental), que preveu l’expropiació i enderroc de quatre blocs del barri, amb un total de 80 habitatges afectats, el reallotjament de 36 famílies i la reurbanització de l’entorn. La primera part de la fase està previst que s’executi entre aquest any i el 2018, mentre que la segona part es realitzarà entre el 2018 i el 2019.

Un cop acabades les obres, s’hauran enderrocat 9 blocs amb 184 habitatges i s’hauran reallotjat 90 famílies. La inversió total realitzada al barri arribarà gairebé als 17 milions d’euros, finançats al 50% entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Terrassa.

Vull destacar la bona predisposició de tots els actors implicats, que ha fet possible la transformació i l’esponjament de Ca n’Anglada. Això ha estat possible gràcies a la col·laboració ferma i franca entre els veïns, l’Ajuntament de Terrassa i el Govern de la Generalitat. Els problemes de diferents tipus en els habitatges del barri van conduir a una degradació social que va fer necessari actuar i l’any 2012 l’Ajuntament de Terrassa i la Generalitat van signar un primer conveni per a la remodelació del barri.

No parlem només d’urbanisme, també parlem de condicions de vida i de l’afectació social en un barri concret. Amb la signatura d’aquest conveni ens estem comprometent a una millora de la qualitat de vida en el barri de Ca n’Anglada i a una millora també del conjunt de Terrassa, i per això estem d’enhorabona.

3 blocs ja enderrocats i 54 famílies reallotjades

El 12 de setembre de 2012 la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Terrassa van signar un conveni per enderrocar els 9 edificis ubicats a la part nord del barri de Ca n’Anglada, afectats per diverses patologies. Des d’aleshores s’ha efectuat l’enderroc de 3 blocs, 2 més estan en fase d’execució, i s’han reallotjat  54 famílies.

Com ja es van fer amb les 54 famílies de les fases I i II, el 36 reallotjaments previstos els gestionarà l’Oficina Municipal de l’esponjament de Ca n’Anglada.

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply