Actes Sense categoria

Nou codi de conducta per als alts càrrecs del món local

Avui he presentat el model de codi de conducta per als alts càrrecs del ens locals, i ho he fet acompanyada del conseller d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència, Raül Romeva.

Aquest nou codi s’ha redactat en el marc de la Xarxa de Governs Transparents de Catalunya, constituïda amb l’objectiu de donar suport als ens locals en l’aplicació de la Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació i bon govern. Recull una trentena de principis ètics i de bon govern, a més de diverses normes de conducta orientats a garantir una gestió exemplar, transparent, eficaç i de qualitat per part dels alts càrrecs de l’Administració local. És d’aplicació a alcaldes, regidors, el president i els consellers comarcals i els diputats provincials, a més dels titulars dels òrgans superiors i directius.

La transparència, el comportament ètic i el retiment de comptes són una exigència ciutadana i un compromís polític. L’ètic pública és imprescindible per a generar confiança ciutadana i solidesa institucional i una manera d’aconseguir-ho és dotant-nos de codis com aquest, que serà una bona eina per continuar avançant en bon govern.

El model que hem presentat avui facilita la feina d’aplicació als ens locals, especialment a aquells ajuntaments mitjans i petits que tenen menys estructura tècnica. El marc ètic és imprescindible pel bon funcionament si volem ser un país amb èxit i amb futur.

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply