Actes

Recaptem 18,5 MEUR amb l’impost d’habitatges buits

El Govern de la Generalitat ha recaptat 18.514.249 euros amb l’impost sobre habitatges buits l’any 2016, període durant el qual s’han fet 179 autoliquidacions i que han tributat 12.460 habitatges. Avui he fet balanç d’aquest tribut que regula la Llei 14/2015 i que es va crear amb l’objectiu de reduir l’estoc de pisos desocupats i augmentar-ne la disposició per a lloguer social.

Aquests milions d’euros es destinaran íntegrament a l’adquisició d’habitatges provinents de processos d’execució hipotecària o dació en pagament, amb l’objectiu d’augmentar el parc públic d’habitatge i evitar també que els comprin fons d’inversió internacional que hi puguin especular.

L’any passat el Govern va obtenir, amb la primera liquidació de l’impost, 11.280.000 euros, que es van invertir en la compra de 276 pisos. La recaptació d’enguany és 7 milions superior a la de l’any passat i s’explica pel fet que amb la Llei 4/2016, de mesures de protecció del dret a l’habitatge de les persones en risc d’exclusió residencial, el nombre de municipis considerats d’alta demanda acreditada ha passat de 72 a 234 i això ha permès que l’impost de pisos buits es pugui aplicar a més poblacions.

Hem calculat que, amb els diners provinents de l’impost, es podran comprar 350 pisos en els municipis amb alta demanda acreditada d’habitatge social. L’adquisició es farà per mitjà de l’exercici del dret de tanteig i retracte. Aquest sistema de compra és possible gràcies a la legislació que va impulsar el Govern el 2015. Des de llavors, la Generalitat ha adquirit 601 habitatges, amb una despesa de 33 milions d’euros.

A més d’aquests pisos que es compraran amb els diners provinents de l’impost, s’estan buscant noves fórmules que ens permetin arribar a comprar més de 500 habitatges. Volem més pisos per destinar-los a lloguer social. Hem de recordar que, per mitjà de diverses vies, com ara la cessió de pisos per part de les entitats financeres, el parc d’habitatges públics ha crescut de manera important i ara supera els 27.000 pisos, un 14% més que l’any 2012.

D’altra banda, no podem oblidar que la Llei 14/2015, que regula l’impost de pisos buits, va ser recorreguda pel Govern de l’Estat davant del Tribunal Constitucional l’any passat. No està suspesa, però segueix amenaçada. El Govern espanyol no fa pràcticament res en matèria d’habitatge i, en canvi, es dedica a recórrer lleis importants que impulsem a Catalunya. Sense aquesta llei no es disposaria d’aquests 18,5 milions d’euros que es van recaptar l’any passat i es tindrien menys recursos per ampliar el parc públic d’habitatge.

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply